Basında Biz

‘Çorakyerler’ kazı alanında bu yıl 7 türe ait 104 fosil bulundu

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/corakyerler-kazi-alaninda-bu-yil-7-ture-ait-104-fosil-bulundu-1864315

‘Çorakyerler’ Kazı Alanında Bu Yıl 7 Türe Ait 104 Fosil Bulundu

https://www.youtube.com/watch?v=3OXKRCB_Ipo
‘Çorakyerler’de 24 yılda 5 binin üzerinde fosil bulundu

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/corakyerlerde-24-yilda-5-binin-uzerinde-fosil-bulundu/2362551

“ÇORAKYERLER OMURGALI FOSİL LOKALİTESİ”

https://arkeofili.com/tag/corakyerler-omurgali-fosil-lokalitesi/