Fosiller

Carnivora (Etçiller): Çorakyerler lokalitesinin en önemli buluntularını oluşturan ve et yiyici ve
yırtıcılar olarak isimlendirilen carnivoralara ait bu güne kadar çok sayıda türün fosilleri bu
lokaliteden ele geçti. 2015 yılı kazılarından ise mustelidae ve hyaenidae ailelerine ait bir kafa
iskeleti ile bir mandibula bulundu.

Rhinocerotidae (Gergedangiller): ailesine ait bu lokalitede en yaygın görüleni Acerorhinus
? n. sp. dir. Bu tür bölgenin en yaygın olan büyük omurgalılarını temsil etmektedir.
Çorakyerlerde bulunan diğer bir tür Chilotherium kowalevskii olup daha az gelişmiş
özelliklere sahiptir. Üçüncü tür ise Ceratotherium neumayri olup, Türkiye’de Geç Miyosen
lokaliteleri içinde en yoğun bulunan ortak bir gruptur. Rhnocerotidae ailesini temsil eden
türler Çorakyerler‘ den en yoğun ele geçen fosillerdir.
Equidae (Atgiller): Bu aileye mensup Hipparionu (Atgiller) temsil eden bir çok fosil ele geçirilmiştir.
Hipparion olarak isimlendirilen Çorakyerler geç miyosen Atgilleri şu an için üç türle temsil
edilmektedir. Ayrıntılı tür analizi çalışmalarına ise devam edilmektedir, bu çalışmalarla
dördüncü bir türün de olması ihtimal dahilindedir. Çorakyerler hipparion türlerinin biri çok
küçük, diğer ikisi ise daha iri olmak üzere üç farklı tür belirlendi. Buradan ele geçen türlerden
biri Marage, Fransa ve Mont Luberon trolianında tanımlanmış olan Hipparion cf. Prostylum-
la benzerlik içerisindedir. Diğer ikisi şimdilik Hipparion Sp. A, Hipparion Sp. B olarak isimlendirilmiş
olup çok yakında yayınlanmak üzere tür tayinleri analizleri yapılacaktır. Hipparion yani atgiller
zaman içerisindeki morfolojik değişimi en iyi yansıtan bir tür olması nedeniyle genellikle
tarihlendirme çalışmalarında referans tür olarak gösterilmektedir. Equidae ailesinin
ilk temsilcileri keçi kadar büyüklükte olup Hyracotherium adıyla bilinmektedir. Bu aileye
mensup türlerin boyutları günümüze gelindikçe artmış, bununla birlikte toynak sayısında azalma
olmuştur.
Proboscidea (Hortumlular): Daha önceki yıllarda çok yoğun olmamakla birlikte hortumlulara
ait diş ve çene parçaları, uzun kemikler, etraf kemikleri ve defans dişlerine ait fosiller
bulunmuştur. Hortumlular olarak bilinen proboscidae takımına mensup fosiller Çorakyerler
lokalitesinden diğer türlere oranla nispeten daha az ele geçen fosilleridir. Çorakyerlerde ele
geçen Proboscidea takımı 2013 yılına kadar sadece Choerolophodon pentelici olarak
isimlendirilen tek bir türle temsil edilirken, 2014’te yeni buluntuların tanımlanmasıyla daha iri
bir tür olan Tetralophodon longirostris’e ait buluntuların da varlığı tespit edildi.
Bovidae (Boynuzlugiller): Boynuzlugiller ve ya öküzgiller olarak isimlendirilen Bovidaeler, çift
toynaklı ve geviş  getiren  bir  ailedir.  Günümüzde  140  türle  temsil  edilen  bu  aile  sığır,
koyun,  keçi,  manda,  bizon, antilop ve  ceylan gibi insanların  uzun  zamandır av ve ev
hayvanı olarak  faydalandığı  birçok  türü  içermektedir.  Çorakyerler  bovidae  ailesinde
şimdiye  kadar  dokuz  ayrı  türü  tanımlanmıştır.
Çorakyerler Bovidae’leri: Miotragocerus (Pikermicerus) sp. Tragoportax‐Miotragocerus,
Tragoportax gaudryi, Tragoportax ? sp., cf. Prostrepsiceros sp., Criotherium ? sp., Majoreas cf.
woodwardi., Gazella sp. ?, Oioceros rothi. Protoryx sp., “Plesiaddax” inundatus türlerinden oluşmaktadır.

Giraffidae: (Zürafagiller) Çorakyerler zürafagilleri üç tür olarak belirlenmiştir. Bunlardan birincisi
Bohlinia cf. Attica, ikincisi Palaeotragus cf. Roueni olarak belirlenmiştir. Üçüncüsü ise P. expectans,
P. coelophrys and P. Quadricornis türlerine boyut  olarak yakın olmakla birlikte henüz tam olarak tanımlanamadı.
Zürafaların atalarının temsilcileri zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk mineli yanak dişlerine
sahiptirler. Türler basit yapılı deriyle örtülü ossicone olarak değerlendirilen boynuzlara sahiptirler. Çorakyerlerde
Paleotragus cf P. ve Samotherium olmak üzere iki türü mevcuttur. Bunlar Anadolu geç miyoseninde
paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle temsil edilmektedir. Çorakyerler 2015 sezonu giraffidae
buluntuları az sayıda olup bilek kemiklerinden oluşmaktadır.

Suidae: Domuzgiller olarak bilinen bu grup, Microstonyx majör türü temsil edilmektedir.
Başlangıçta Sickenberk ve ark. (1975) buradan ele geçen türü Listriodon olarak önermiştir.
Ancak Listrodon bir orta Miyosen türü olduğu için muhtemelen bir hata yapılmış olmalıdır.
Çorakyerler Suidae türü microstoniks olmalıdır. Çorakyerlerde Suidae ailesi Microstonyx
major cf. erymanethius türüyle temsil edilmekte ve bovidae, hipparion ve
rhinociretiaelere oranlar daha az ele geçmektedir.